Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,
svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (od 5. 4. 2017.)

KLASA: 112-02/17-01/18

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 87

U Koprivnici, 28. 04. 2017.g.

        

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.31/17 od 05.04.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                           

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.31/17 od 05.04.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) odabiru se slijedeći kandidati:  

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - viši stručni savjetnik u Odjelu ekonomsko financijskih poslova na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/17-01/18

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 85

U Koprivnici, 24. 04. 2017.g.

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.31/17 od 05.04.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)     

Poziv na intervju - medicinske sestre/ tehničari (travanj, 2017.)

KLASA: 112-03/17-01/18

UR.BROJ:2137-16-26-17-84

U Koprivnici,  21.4.2017.

 

OBAVIJEST 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje , NN 31 /2017.   od 5. travnja 2017. godine obavještavamo  navedene medicinske sestre/tehničare o vremenu održavanja  intervjua 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - travanj, 2017.

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-21

UR.BROJ:2137-15-26-17-01

U Koprivnici, 14.04.2017.g.

                                                

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

Poziv na pismeno testiranje i razgovor

KLASA: 112-03/17-01/18

UR.BROJ:2137-16-26-17-83

U Koprivnici,  19.4.2017.

 

OBAVIJEST

 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 31 /2017.   od 5. travnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pismenog testiranja odnosno intervjua 

Lista pristupnika za specijalizaciju - travanj 2017.

Klasa: 131-02/1-01/1.16

Broj: 2137-15-01-17-6

U Koprivnici, 14.04.2017. godine  

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice