Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,
svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Bolnica dobila priznanje za uspješno provedene postupke zelene javne nabave ...

Dana 14. listopada 2016. u Koprivnici, zgradi HGK, održana je Konferencija pod nazivom “Zelena javna nabava – ciljevi iskustva iz prakse”.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - listopad, 2016.

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
KLASA: 112-03/16-01-79
UR.BROJ:2137-15-26-16-1
U Koprivnici, 11.10.2016.g.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - zdravstveno laboratorijski tehničar

KLASA: 112-03/16-01/49
UR.BROJ: 2137-15-26-16-92
U Koprivnici,23.09.2016.g.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77 od 26.08.2016.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - medicinska sestra/ tehničar

KLASA: 112-03/16-01/49
UR.BROJ: 2137-15-26-16-93
U Koprivnici,23.09.2016.g.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77 od 26.08.2016.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - blagajnik

KLASA: 112-03/16-01/49
UR.BROJ: 2137-15-26-16-94
U Koprivnici,23.09.2016.g.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77 od 26.08.2016.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

Poziv na razgovor - zdravstveno laboratorijski tehničar

KLASA: 112-02/16-01/49
UR.BROJ:2137-16-26-16-90
U Koprivnici, 19.09.2016.

OBAVIJEST

Pozivaju se slijedeći kandidati:

Poziv na razgovor - medicinske sestre/ tehničari

KLASA: 112-02/16-01/49
UR.BROJ:2137-16-26-16-88
U Koprivnici, 19.09.2016.

OBAVIJEST

Pozivaju se slijedeći kandidati:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice