Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,
svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - srpanj 2016.

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
KLASA: 112-03/16-01-50
UR.BROJ:2137-15-26-16-1
U Koprivnici, 12.07.2016.g.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 21. i 50. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, sanacijska upraviteljica Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

LIsta pristupnika za specijalizaciju u 2016. - konačna

Klasa: 131-02/16-01/1.23
Broj: 2137-15-01-16-41
U Koprivnici, 08.7.2016. godine

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima, a koje je izvršeno prema pojedinom mjerilu iz članka 3. i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu specijalizaciju, kako slijedi:

Odluka o izboru specijalizanta iz kliničke radiologije

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/15-01/1.30
Urbroj: 2137-15-01-16-03
U Koprivnici, 8.07. 2016. godine.

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, Sanacijska upraviteljica donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Jelena Svetec,dr.med., izabire se za specijalizaciju iz kliničke radiologije.

Odluka o izboru specijalizanta iz opće kirurgije

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/16-01/1.31
Urbroj: 2137-15-01-16-03
U Koprivnici, 8.7.2016. godine.

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, Sanacijska upraviteljica donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Ivan Mimica,dr.med., izabire se za specijalizaciju iz opće kirurgije.

Odluka o izboru specijalizanta iz gastroenterologije

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/16-01/1.28
Urbroj: 2137-15-01-16-02
U Koprivnici, 8. 7. 2016. godine

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijska upraviteljica donosi sljedeću:

O D L U K U

I
Diana Tot, dr.med.izabire se za specijalizaciju iz gastroenterologije.

Odluka o izboru specijalizanta iz urologije

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/16-01/1.29
Urbroj: 2137-15-01-16-2
U Koprivnici, 8 . 7.2016. godine.

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, Sanacijska upraviteljica donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Ivan Marin Sušanj,dr.med., izabire se za specijalizaciju iz urologije.

Odluka o izboru specijalizanta II

OPĆA BOLNICA
"DR. TOMISLAV BARDEK"
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/16-01/1.26
Urbroj: 2137-15-01-16-3
U Koprivnici, 29.6.2016. godine.

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, Sanacijska upraviteljica donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Jevgenij Conar, dr.med.

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice