Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,
svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Treninzi TRIJAŽE U ODJELU HITNE MEDICINE u Općoj bolnici „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

U općoj bolnici „dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnica, 06.05.2016. i 21. i 22.05.2016. održani su Treninzi trijaže u odjelu hitne medicine. Organizatori treninga trijaže u odjelu hitne medicine bili su opća bolnica „dr.T.Bardek„ i Hrvatska udruga medicinskih sestara podružnica Koprivničko križevačke županije.

ZAHVALJUJEMO ZAPOSLENICIMA NA DOBROČINSTVU

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica 15. svibnja 2016. godine obilježilo je 15 godišnjicu otvaranja Pučke kuhinje te Socijalne samoposluge koja je otvorena u lipnju 2015. godine. Kao i kod svake akcije tako su i sada zaposlenici Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek

Lista pristupnika za specijalizacije 2016.

Klasa: 131-02/16-01/1.23
Broj: 2137-15-01-16-12
U Koprivnici, 8.6.2016. godine

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je izvršeno prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu specijalizaciju, kako slijedi:

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“
KOPRIVNICA
Klasa:112-07/16-01/1
Urbroj:2137-15-01-16-116
U Koprivnici, 02.06.2016.godine

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/2014) te sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12) , na temelju članka 45. Pravilnika o radu, Odluke Sanacijskog vijeća Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Klasa:030-02/16-01/59, Urbroj:2137-15-01-16-01, od 03.03.2016 godine, Opća bolnica „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje:

JAVNI POZIV

Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje za sljedeća radna mjesta:

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - medicinske sestre/ tehničari

KLASA: 112-02/16-01/26
UR.BROJ: 2137-15-26-16-23
U Koprivnici,31.05.2016.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.44 od 11.05.2016.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještava kandidate

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - svibanj, 2016.

KLASA: 112-02/16-01/25
UR.BROJ: 2137-15-26-16-9
U Koprivnici,30.05.2016.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.42 od 04.svibnja 2016.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještava

Natječaj za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA
''DR. TOMISLAV BARDEK''
KOPRIVNICA
Klasa: 131-02/16-01/1.23
Broj: 2137-15-01-16-01
U Koprivnici, 19.05.2016.

Na temelju članka 21. i 50. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15.), usvojenog Plana specijalizacija za 2015. godinu te Dopune plana Specijalizacija i užih specijalizacija za 2015. godinu, sanacijska upraviteljica Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za specijalističko usavršavanje:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice