Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Stručni sastanak - Uvođenje Programa za upravljanje antimikrobnom terapijom i Tima za antibiotike u zdravstvene ustanove

Dana 15. 6. 2018. u Edukacijskom centru Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek Koprivnica", u organizaciji bolnice i Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, održan je stručni sastanak ...

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA - zaštita na radu

      OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/7
UR.BROJ:2137-15-26-18-33
U Koprivnici, 7.6.2018.g.                                                                  

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br.42/18 od 9. svibnja 2018.godine

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - lipanj

      OPĆA BOLNICA
“DR. TOMISLAV BARDEK”
      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-9
UR.BROJ:2137-15-26-18-01
U Koprivnici, 7.6.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 42/18 od 9.5.2018.g)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 42/18  od 9.5.2018.g

Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj 

JAVNI POZIV za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

       OPĆA BOLNICA
„DR TOMISLAV BARDEK“
        KOPRIVNICA

Klasa:131-01/18-01/4
Urbroj:2137-15-01-18-05
U Koprivnici, 04.06.2018.godine

           

JAVNI POZIV

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u

Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje  za rad  za sljedeća radna mjesta:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice