Jednostavna nabava

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Usluga izrade idejnog rješenja u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica.“

Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

Usluga izrade idejnog rješenja u svrhu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek Koprivnica.“

Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator

Nabava medicinskog potrošnog materijala - sistemi za infuziju i transfuziju, vrećice za urin, kateteri i sonde

Usluga preventivnog održavanja i servisiranja uređaja proizvođača "Drager Medical"

Usluga preventivnog održavanja i servisiranja uređaja proizvođača Olympus

Servisno održavanje Carestream opreme/sustava

Servis miješanih patrona za demineralizaciju vode za uređaj NIRO-VV-MP-22

Usluga prijevoza i ekološko zbrinjavanje neopasnog otpada ključnog broja 19 08 09 (mješavine masti i ulja iz separatora ulje-voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće)“

Stranice