Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Obilježavanje Međunarodnog dana primalja

Obilježavanje Međunarodnog dana primalja

Dana 06.05.2019. godine u našoj ustanovi obilježen je Međunarodni dan primalja koji se inaće obilježava 05. svibnja. Već tradicionalno, tog dana rodilište otvara svoja vrata svima zainteresiranima za naše rodilište. Tako su i ove godine naše rodilište posjetile trudnice sa svojim pratnja i nekoliko doula te su prilikom upoznavanja samog prostrora imale priliku 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-295

U Koprivnici, 29.4.2019.g.               

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

Posjetili rodilište povodom rođendana Komunalca

Povodom rođendana koprivničkog Komunalca, delegacija predvođena članicom Uprave Dubravkom Horvat u utorak 30. travnja je posjetila rodilište Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek.
 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/6

UR.BROJ: 2137-15-26-19-31

U Koprivnici, 30. 04. 2019.g.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE, travanj 2019.

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 24.4.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 NATJEČAJ

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

 KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/19-01/1.24

URBROJ: 2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 18.4.2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2018. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijemeza specijalističko usavršavanje:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice