Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA - zaštita na radu

      OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/7
UR.BROJ:2137-15-26-18-33
U Koprivnici, 7.6.2018.g.                                                                  

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br.42/18 od 9. svibnja 2018.godine

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - lipanj

      OPĆA BOLNICA
“DR. TOMISLAV BARDEK”
      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-9
UR.BROJ:2137-15-26-18-01
U Koprivnici, 7.6.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 42/18 od 9.5.2018.g)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 42/18  od 9.5.2018.g

Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj 

JAVNI POZIV za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

       OPĆA BOLNICA
„DR TOMISLAV BARDEK“
        KOPRIVNICA

Klasa:131-01/18-01/4
Urbroj:2137-15-01-18-05
U Koprivnici, 04.06.2018.godine

           

JAVNI POZIV

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u

Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje  za rad  za sljedeća radna mjesta:

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 42/18 od 9.5.2018.g.)

KLASA: 112-02/18-01/89

UR.BROJ: 2137-15-26-18-1

U Koprivnici,6.6.2018.         

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 42/18  od 9.5.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                     

                  Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  obavještava kandidate 

OŠTRIJE KAZNE ZA NAPADE NA MEDICINSKO OSOBLJE

Na TV ALJEZEERA BALKANS, dana 4. 6. 2018. bilo je govora o oštrijim kaznama za napade na medicinsko osoblje....

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice