Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Odluka - izboru specijalizanta - nefrologija

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/14-01/1.1
Urbroj: 2137-15-01-14-57
U Koprivnici, 10.02.2014. godine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Ines Golubić,dr.med., izabire se za specijalizaciju iz nefrologije.

Odluka - izboru specijalizanta - infektologija

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/14-01/1.1
Urbroj: 2137-15-01-14-60
U Koprivnici, 10.02.2014. godine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Marko Batista,dr.med., izabire se za specijalizaciju iz infektologije.

Odluka - izboru specijalizanta - hematologija

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/14-01/1.1
Urbroj: 2137-15-01-14-63
U Koprivnici, 10.02.2014. godine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I
Sara Krajnik Ptiček, dr.med., izabire se za specijalizaciju iz hematologije.

Odluka - izbor specijalizanta - anestezija, reanimatologija i intenzivno liječenje

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/14-01/1.1
Urbroj: 2137-15-01-14-53
U Koprivnici, 14.02.2014. godine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

O D L U K U
I
Po raspisanom javnom natječaju za dodjelu jedne specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja ne odabire se niti jedan kandidat.

O D L U K U o izboru specijalizanta iz neurologije

         OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/13-01/1.1

Urbroj: 2137-15-01-14-10

U Koprivnici, 20.01.2014. godine

 

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice «Dr. Tomislav Bardek», Koprivnica, u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

 

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

OPĆA BOLNICA
''DR. TOMISLAV BARDEK''
KOPRIVNICA
Klasa: 131-02/14-01/1.1
Broj: 2137-15-01-14- 1
U Koprivnici, 08.01.2014.

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 154/08.), te usvojenog Plana specijalizacija za 2013 godinu, sanacijski upravitelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

ODLUKA o izboru specijalizanata

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/13-01/1.24
Broj: 2137-15- 01-13-5
U Koprivnici, 23.12.2013. godine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice «Dr. Tomislav Bardek», Koprivnica, u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

NATJEČAJ za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
Služba za pravne i kadrovske i opće poslove
Odsjek za kadrovske poslove
KLASA: 112-07/13-01/1
UR.BROJ:2137-15-26-13-82
U Koprivnici, 11. 12. 2013.

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, sanacijski upravitelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice