Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Natječaj za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA
''DR. TOMISLAV BARDEK''
KOPRIVNICA
Klasa: 131-02/14-01/1.35
Broj: 2137-15-01-14-1
U Koprivnici, 15.12.2014.

Na temelju članka 21. i 50. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 154/08.), te usvojenog Plana specijalizacija za 2014 godinu, sanacijski upravitelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ
Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za specijalističko usavršavanje:

ODLUKA za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/14-01/1.33
Urbroj: 2137-15-01-14-06
U Koprivnici,21.11.2014. godine

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

O D L U K U

ODLUKA za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/14-01/1.33
Urbroj: 2137-15-01-14-06
U Koprivnici,21.11.2014. godine

Na temelju članka 21 i 50. Statuta Opće bolnice ''Dr. Tomislav Bardek'' Koprivnica, te na temelju članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13), u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Sanacijski upravitelj donosi sljedeću:

O D L U K U

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA
''DR. TOMISLAV BARDEK''
KOPRIVNICA
Klasa: 131-02/14-01/1.33
Broj: 2137-15-01-14- 1
U Koprivnici, 03.11.2014.

Na temelju članka 21. i 50. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 154/08.), te usvojenog Plana specijalizacija za 2014 godinu, sanacijski upravitelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice