Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Natječaj za prodaju nekorištenog crijepa

OPĆA BOLNICA
"DR TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA
U Koprivnici, 05. rujna 2013.godine
Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Željka Selingera bb, objavljuje:

NATJEČAJ za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
Služba za pravne i kadrovske i opće poslove
Odsjek za kadrovske poslove
KLASA: 112-07/13-01/1
UR.BROJ:2137-15-26-13-1
U Koprivnici, 03. 07. 2013.

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, sanacijski upravitelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

U Narodnim novinama br. 78/ 2013. od 26. 06. 2013 objavljeno je rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja OB "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici ...

Odluka o izboru specijalizanta iz infektologije

OPĆA BOLNICA
«DR. TOMISLAV BARDEK»
K O P R I V N I C A
Klasa: 131-02/13-01/60
Broj: 2137-15-01-13-6
U Koprivnici, 26. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice «Dr. Tomislav Bardek», Koprivnica, u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata .....

Odluka o izboru specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzvine medicine

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice «Dr. Tomislav Bardek», Koprivnica, u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), i provedenog natječaja, Ravnatelj donosi ...

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice