Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA
''DR. TOMISLAV BARDEK''
KOPRIVNICA
Klasa: 131-02/13-01/1.18
Broj: 2137-15-01-13- 1
U Koprivnici, 28.11.2013.

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 154/08.), te usvojenog Plana specijalizacija za 2013 godinu, sanacijski upravitelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU STAROG OPERACIJSKOG I POSTELJNOG RUBLJA

OPĆA BOLNICA
"DR. TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA
Klasa: 406-08/13-01/29
Urbroj: 2137-15-01-13-1
U Koprivnici, 07. studeni 2013.godine
Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Željka Selingera bb, objavljuje:

Natječaj za prodaju nekorištenog crijepa

OPĆA BOLNICA
"DR TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA
U Koprivnici, 05. rujna 2013.godine
Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Željka Selingera bb, objavljuje:

NATJEČAJ za primanje na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
K O P R I V N I C A
Služba za pravne i kadrovske i opće poslove
Odsjek za kadrovske poslove
KLASA: 112-07/13-01/1
UR.BROJ:2137-15-26-13-1
U Koprivnici, 03. 07. 2013.

Na temelju članka 28. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, sanacijski upravitelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

U Narodnim novinama br. 78/ 2013. od 26. 06. 2013 objavljeno je rješenje o imenovanju sanacijskog upravitelja OB "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici ...

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice