Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - prvostupnik fizioterapije

KLASA: 112-02/17-01/53

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 1

U Koprivnici, 9. 06. 2017.g.

    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.43/17 od 03.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                           

Temeljem javnog natječaja 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - medicinske sestre

KLASA: 112-02/17-01/51

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 01

U Koprivnici, 9. 06. 2017.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.43/17 od 0.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                           

Temeljem javnog natječaja 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - skladištar

KLASA: 112-02/17-01/52

UR.BROJ: 2137-15-26-17-01

U Koprivnici, 9. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.43/17 od 03.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                 

Temeljem javnog natječaja 

NATJEČAJ za obavljanje poslova sa posebnim ovlaštenjima u Općoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-40

UR.BROJ:2137-15-26-17-01

U Koprivnici, 24.05.2017.g.

                                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta i članka 54. i 55. Pravilnika o unuternjem ustrojstvu Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje:

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima u

Općoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - svibanj, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-3

UR.BROJ:2137-15-26-1

U Koprivnici, 22.05.2017.g.

                                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

Poništenje natječaja za pomoćnog radnika i nosača - svibanj, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01/38

UR.BROJ:2137-15-26-17-1

U Koprivnici,23.5.2017.g.                

      

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice