Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Poziv na razgovor - natječaj od 9. 8. 2017., NN 78/2017

KLASA: 112-01/17-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-17-70

U Koprivnici,30.8.2017.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 78/2017.   od 09.  kolovoza 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Javni poziv za stručno osposobljavanje

 

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:112-06/17-01/2

                                      Urbroj:2137-15-01-17-01

                                      U Koprivnici, 22.08.2017.godine

                Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/2014) te sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)  , na temelju  članka 45. Pravilnika o radu, Odluke Upravnog vijeća  Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Klasa:030-02/16-01/242, Urbroj:2137-15-01-16-01, od 20.12.2016 godine,  Opća bolnica „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa 

Poziv na testiranje - vezano uz Natječaj od 09. kolovoza 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-17-69

U Koprivnici,22.8.2017.

OBAVIJEST 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 78/2017.   od 09.  kolovoza 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - kolovoz, 2017.

OPĆA BOLNICA
“DR TOMISLAV BARDEK”
 K O P R I V N I C A
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
KLASA: 112-03/17-01/5
                                                  UR.BROJ:2137-15-26-01
                                                  U Koprivnici, 03.08.2017.g.

                                                                
                                            OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE
 
         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje
 
                                                                    NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - medicinske setre i pralje

KLASA: 112-01/17-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-17-59

U Koprivnici, 07. 08. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.69/17 od 14.07.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                      

Temeljem javnog natječaja 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice