Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

3. Austrijski Interdisciplinarni kongres palijativne medicine

U Klagenfurtu , Austrija, održan je od 8.-10. prosinca ove godine kongres palijativne medicine i skrbi u organizaciji Austrijskog udruženja za palijativnu skrb i Udruženja hospicija Austrije. 

Akreditacija bolnica

15.11.2011.
U sklopu reforme zdravstva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je po završenom postupku kategorizacije bolničkih zdravstvenih ustanova započelo i s postupkom akreditacije.

Obavijest o članku 5.c Zakona o javnoj nabavi

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“K O P R I V N I C A
Klasa: 333-04/10-01/5
Ur. broj.: 2137-15-01-10-01

U Koprivnici, 13.04.2010.

Predmet: Obavijest o čl. 5.c Zakona o javnoj nabavi

Informacija o razvrstavanju bolničkih ustanova u kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

Ministar zdravstva i socijalne skrbi donio je  Pravilnik o uvjetima  za  razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije („Narodne novine“  broj 95/10)  koji je stupio  na snagu 12. kolovoza 2010. godine.

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice