Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANATA - Jasna Bućan

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

                                            K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/17-01/1.50

Urbroj: 2137-15-01-17-10

U Koprivnici, 20.11. 2017. godine

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 59.Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-ousrh, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16),   u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

       O D L U K U

I

Jasna Bućan, dr.med., 

LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU

Klasa: 131-02/1-01/1.50

Broj: 2137-15-01-17-09

                                     U Koprivnici, 20.11.2017. godine    

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata 

Simpozij "Etika skrbi"

Simpozij „Etika skrbi“ u Općoj bolnici „Dr.T.Bardek“ za  medicinske sestre i tehničare Koprivničko – križevačke županije

Središnji fokus skrbi je zadovoljavanje potreba za koje se preuzima odgovornost, a  koja se danas prepoznaje kao interdisciplinarni  problem. Sve osobe trebaju brigu u pojedinim fazama života ili životnim situacijama  (djeca, bolesne osobe,  trajno ovisne osobe, stare osobe). Etiku skrbi neki teoretičari nazivaju i 

Podružnica HUMS-a Koprivničko-križevačke županije održala predavanje o medicinskim sestrama i tehničarima u Domovinskom ratu

"U edukacijskom centru Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, u organizaciji Podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije u utorak, 14. studenoga održano je predavanje pod nazivom „Medicinske sestre i tehničari Medicinskog centra „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u Domovinskom ratu“, kojemu je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić. " (Preuzeto s www.kckzz.hr)

POZIV NA INTERVJU Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 107/2017. od 03. studenog 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/68

UR.BROJ:2137-15-26-17-26

U Koprivnici,17.11. 2017.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 107/2017.   od 03. studenog 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  20.11.2017.godine (ponedjeljak)  

Svjetski dan moždanog udara

Svjetski dan moždanog udara

Javno zdravstvena akcija „ Vrijeme je mozak“ održala se 28.10.2017.na gradskom trgu u Koprivnici. Liječnici i medicinske sestre odjela Neurologije radno su i ove godine obilježili Svjetski dan prevencije moždanih udara, a koji se u svijetu održava 29. listopada. 

Obilježen "Međunarodni dan radiologije"

MEĐUNARODNI DAN RADIOLOGIJE

Međunarodni Dan radiologije se obilježava 8.11., na dan kada je Wilhem Conrad Rontgen, i ne tako davne, 1895. god. otkrio rentgenske zrake što je ubrzo našlo široku primjenu u medicini, najprije u dijagnostici, a zatim i terapijski. Za taj izum je dobio Nobelovu nagradu 1901. god. i odrekao se patenta kako bi omogućio što širu primjenu u medicini. 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - studeni, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

                                       Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

                                       KLASA: 112-03/17-01/8

                                       UR.BROJ:2137-15-26-01

                                       U Koprivnici, 13.11.2017.g.

                                                OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Lista pristupnika za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Klasa: 131-02/1-01/1.50

Broj: 2137-15-01-17-04

                                     U Koprivnici, 14.11.2017. godine    

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice