Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.17/19 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-19-14

U Koprivnici, 12. 03. 2019.g.    

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.17/19 od 20.02.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                       

Temeljem javnog natječaja objavljenog 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - ožujak, 2019.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 6.3.2019.g.

                                                

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                          NATJEČAJ

 

Stručni provostupnik/ica sestrinstva 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-19-60

U Koprivnici, 5.3.2019.g.                                                                      

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

PONIŠTENJU

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 17 /2019. od 20. veljače 2019.

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-19-13

U Koprivnici, 04.03.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 17 /2019. od  20. veljače  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice