Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 107/2017. od 03. studenog 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/68

UR.BROJ:2137-15-26-17-25

                                      U Koprivnici,13.11. 2017.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 107/2017.   od 03. studenog 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana  16.11.2017.godine

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 107/2017. od 03. studenog 2017. godine

KLASA: 112-04/17-01/68

UR.BROJ:2137-15-26-17-24

                                      U Koprivnici,13.11.2017.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno  vrijeme, NN 107/2017.  od 03.  studenog 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana

Natječaj za kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/17-01/1.51

URBROJ: 2137-15-01-17-01

U Koprivnici, 08.11.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - studeni, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

                                      Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

                                      KLASA: 112-03/17-01-68

                                      UR.BROJ:2137-15-26-01

                                      U Koprivnici, 27.10.2017.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Simpozij „Etika skrbi“ 17.11.2017.

Simpozij „Etika skrbi
17.11.2017.
Edukacijski centar Opća bolnica
”dr. Tomislav Bardek”
Koprivnica

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama br.96/17 od 27.09.2017.g.

KLASA: 112-01/17-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-17-28

U Koprivnici,30. 10. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama br.96/17 od 27.09.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica     

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

 KOPRIVNICA

                                      Klasa: 131-02/17-01/1.50

                                      Broj: 2137-15-01-17-01

                                      U Koprivnici, 25.10.2017.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

Priznanje za najbolji poster na 12. četverogodišnjem Kongresu Svjetskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti

U kategoriji Poster prezentacije  najbolji poster  na 12. četverogodišnjem Kongresu Svjetskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti iz Opće bolnice ”Dr.T.Bardek” Koprivnica

Svjetsko udruženje medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti (WFNN)  i Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN) organizirala je 12. četverogodišnji Kongres Svjetskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti  

DOKUMENTI VEZANI UZ PRISTUPNIKE ZA SPECIJALIZACIJE

Informirajte se o konačnoj listi pristupnika za specijalizacije te vidite koje su odluke o specijalizacijama.

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice