Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - kolovoz, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

  K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-11

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 1.8.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od 20. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-18-24

U Koprivnici, 2.8.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od  20. srpnja 2018. godine obavještavamo navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja slijedećih postupaka

Pozivaju se dana

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g.)

KLASA: 112-01/18-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-18-43

U Koprivnici, 27. 07. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g., 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04. 0. 2018.g)

KLASA: 112-01/18-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-18-42

U Koprivnici, 24. 07. 2018.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.59/18 od 04.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u 

Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/18-01/1

Broj: 2137-15-01-18-07

U Koprivnici, 20.7.2018. godine    

 

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 59/2018. od 4. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-18-41

U Koprivnici, 20.7.2018.

 

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 59/2018. od  4. srpnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice