Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Poziv na testiranje temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 37/2018 od 20. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-111

U Koprivnici, 04 .05.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme,  NN 37/2018 od 20. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

 

 

Pozivaju se dana   9.05.2018 

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-110

U Koprivnici, 4.5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranje

Pozivaju se dana  10.05.2018 . godine (četvrtak)  u  10,00 sati 

LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU

Klasa: 131-02/18-01/1.33

Broj: 2137-15-01-18-07

U Koprivnici, 4.5.2018. godine      

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-109

U Koprivnici, 02 .05.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018.   od  13. travnja  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana   07.05.2018 .godine (  ponedjeljak  )  u   8 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog  prvostupnika /ice medicinsko laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme:

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - travanj, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-6

UR.BROJ:2137-15-26-18-1

U Koprivnici, 17.4.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

Obilježen Međunarodni dan medicinsko laboratorijskih djelatnika "Skrivene profesije koja život znači" u Općoj bolnici „Dr.T.Bardek“

Obilježen Međunarodni dan medicinsko laboratorijskih djelatnika  - Skrivene profesije koja život znači - u Općoj bolnici „Dr.T.Bardek“ 

Djelatnici laboratorija Opće bolnice Dr.T.Bardek“  uz poticaj i  podršku Uprave, svečano i radno  obilježili su svoj Međunarodni dan   u prostoru Edukacijskog centra. 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice