Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/19-01/1.14

URBROJ: 2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 1.3.2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2018. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-19-04

U Koprivnici, 1. 3. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - veljača, 2019.

 

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

  K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 18.2.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

 NATJEČAJ

Kongres Sestrinstva Koprivničko – križevačke Županije „Dnevne bolnice – izazov za rad u multidisciplinarnom timu“

Poštovane kolegice/kolege, poštovani suradnici,

Čast nam je pozvati Vas na Treći kongres medicinskih sestara Koprivničko- križevačke županije  na temu „Dnevne bolnice - izazov rada multidisciplinarnog tima“ u organizaciji medicinskih sestara iz svih zdravstvenih i zdravstveno socijalnih 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.9/2019 od 25.1.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/2

UR.BROJ: 2137-15-26-19-51

U Koprivnici, 14. 02. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.9/2019 od 25.1.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                     

Temeljem javnog natječaja objavljenog

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-19-58

U Koprivnici, 14.02.2019.g.                                                                   

  

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice