Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Konačna lista pristupnika za specijalizacije te odluke o specijalizaciji

Klasa: 131-02/18-01/1.44

Broj: 2137-15-01-18-19

U Koprivnici, 21.8.2018. godine      

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

LISTA PRISTUPNIKA

O D L U K E ....

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje - kolovoz, 2018.

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/18-01/1.73

URBROJ: 2137-15-01-18-01

U Koprivnici,19.08.2018.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2018. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijemeza specijalističko usavršavanje:

 

PROČITAJTE VIŠE ....

 

POZIV NA INTERVJU - Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od 20. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-18-27

U Koprivnici, 10.8.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od  20. srpnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima (intervjua)

Pozivaju se dana 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018. g.)

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-18-26

U Koprivnici, 08. 08. 2018.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                       

Temeljem javnog natječaja

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - kolovoz, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

  K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-11

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 1.8.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od 20. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-18-24

U Koprivnici, 2.8.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od  20. srpnja 2018. godine obavještavamo navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja slijedećih postupaka

Pozivaju se dana

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice