Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - srpanj, 2017.

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-

UR.BROJ:2137-15-26-

U Koprivnici, 12.07.2017.g.

                                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - radno mjesto nosač

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 162

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - pomoćne radnice

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 161

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                  


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos-prvostupnice sestrinstva i medicinska sestra

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 160

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                  


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - prvostupnik informatike na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 159

U Koprivnici, 14. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                          

Temeljem javnog natječaja objavljenog

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - magistar informatike na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 158

U Koprivnici, 14. 06. 2017.g.

        

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                          

Temeljem javnog natječaja objavljenog 

Poziv na razgovor - pomoćni radnik/ ca i nosač

KLASA: 112-03/17-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-17-158

U Koprivnici,14.6.2017.

 

 

OBAVIJEST

 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN  50 /2017.   od 26. svibnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

 

Pozivaju se dana  16  .06.2017.

Poziv na razgovor za posao - informatičari

KLASA: 112-03/17-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-17-156

U Koprivnici,9.6.2017.

 

OBAVIJEST 

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN   50 /2017.   od 26. svibnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

  

Pozivaju se dana  12.06.2017.

Stranice

Subscribe to Novosti