Novosti

NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:132-01/18-01/13

Urbroj:2137-15-01-18-01

U Koprivnici, 18.09.2018.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/18-01/48, URBROJ: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018. godine, ravnatelj raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja:

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN SEPSE

 

 

Sepsa je prema odluci Svjetske zdravstvene organizacije od 2017. godine uvrštena na listu globalnih zdravstvenih prioriteta.

POZIV NA RAZGOVOR temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 77/2018. od 29. kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-18-50

U Koprivnici, 19.9.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN  77/2018. od  29. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 

MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA I FIZIKALNE TERAPIJE 8. RUJNA

  MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA  I FIZIKALNE TERAPIJE 8. RUJNA

 

Kao i svake godine od osnutka Komore fizioterapeuta, fizioterapeuti Opće bolnice „ Dr.T.Bardek“ proslavili su svoj dan "Međunarodni dan fizioterapeuta“ 07.09.2018.

POZIV NA PROVJERU ZNANJA - TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 77/ 2018. od 29. kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-18-49

U Koprivnici, 11.9.2018.

 

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN  77/2018. od  29. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

 

Pozivaju se dana 17.9.2018 . godine

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.71/18 od 04.08.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)        

Stranice

Subscribe to Novosti