Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE, rujan 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

                                      K O P R I V N I C A

                                     Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

                                     KLASA: 112-03/17-01/6

                                     UR.BROJ:2137-15-01-26-1

                                     U Koprivnici, 19.09.2017.g.

                                       

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje koji je objavljen u dnevnim novinama „24 sata“ 10.rujna 2017.g.

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

Klasa: 131-02/17-01/1.34

                                      Broj: 2137-15-01-17-02

                                      U Koprivnici, 19.09.2017.

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, objavljuje

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje koji je objavljen u dnevnim novinama  „24 sata“ 10.rujna 2017.g.

 

Za  točku  natječaja pod rednim brojem 14.  

NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH VOZILA

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica, Željka Selingera 1, objavljuje:

NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila

Poziv na razgovor - kandidati koji su podijeli zamolbu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-06/17-01/2

UR.BROJ:2137-16-26-17-27

U Koprivnici, 15.9.2017.

OBAVIJEST

Na temelju Javnog poziva Klasa: 112-06/17-01/2, Urbroj: 2137-15-01-17-01 od 22.08.2017. godine, pozivaju se slijedeći kandidati koji su podijeli zamolbu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

POZIV NA RAZGOVOR - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-06/17-01/2

UR.BROJ:2137-16-26-17-26

U Koprivnici, 11.9.2017.

OBAVIJEST

Na temelju Javnog poziva Klasa: 112-06/17-01/2, Urbroj: 2137-15-01-17-01 od 22.08.2017. godine, pozivaju se slijedeći kandidati koji su podijeli zamolbu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

PHACO TEČAJ

U subotu 09.09.2017. održan je u edukacijskom centru OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica,   7. interaktivni bazični tečaj fakoemulzifikacije s međunarodnim sudjelovanjem

Natječaj za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

 KOPRIVNICA

Klasa: 131-02/17-01/1.34

                                      Broj: 2137-15-01-17-01

                                      U Koprivnici, 05.09.2017.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

RIJEČ SKRBI

Glasilo Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica broj 1 - 2 • kolovoz 2017.

Stranice

Subscribe to Novosti