Novosti

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (objavljen u Narodnim novinama br.55/2019 od 31.5.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-19-11

U Koprivnici, 5.7. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (objavljen u Narodnim novinama br.55/2019 od 31.5.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama  55/2019 od   31.5.2019.g

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-19-37

U Koprivnici, 8.7. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

 OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

 KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/19-01/1.3

URBROJ: 2137-15-01-19-0

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-19-31

U Koprivnici, 2. 7. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.58/2019 od 12.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od 12. lipnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-19-30

U Koprivnici, 1.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od  12. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   4.7.2019 . godine (četvrtak)  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - lipanj 2019.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-1

U Koprivnici, 26.6.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

                                                                        NATJEČAJ

 

Viši stručni savjetnik za zaštitu okoli

Stranice

Subscribe to Novosti