Novosti

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 37/2018 od 20. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-113

U Koprivnici, 10.05.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme,  NN 37/2018 od 20. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   14.05.2018 . godine (ponedjeljak) 

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-115

U Koprivnici, 10 .05.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018.   od  13. travnja  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   14.05.2018. godine (  ponedjeljak )

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-116

U Koprivnici, 10. 05.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018.   od  13. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  17.05.2018. godine (četvrtak)  

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018. .

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-114

U Koprivnici, 10.5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intrvjua

Pozivaju se dana  14.5.2018 . godine (ponedjeljak)  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - svibanj, 2018.

  • OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-7

UR.BROJ:2137-15-26-18-1

U Koprivnici, 7.5.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Obilježen Međunarodni dan primalja 7. svibnja, 2018.

Primalje su  obilježile Međunarodni dan primalja   07.05.2018. godine u prostoru Edukacijskog centra Opće bolnice „ dr.T.Bardek“. 

Stranice

Subscribe to Novosti