Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - studeni, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

                                       Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

                                       KLASA: 112-03/17-01/8

                                       UR.BROJ:2137-15-26-01

                                       U Koprivnici, 13.11.2017.g.

                                                OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Lista pristupnika za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Klasa: 131-02/1-01/1.50

Broj: 2137-15-01-17-04

                                     U Koprivnici, 14.11.2017. godine    

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata 

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 107/2017. od 03. studenog 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/68

UR.BROJ:2137-15-26-17-25

                                      U Koprivnici,13.11. 2017.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 107/2017.   od 03. studenog 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana  16.11.2017.godine

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 107/2017. od 03. studenog 2017. godine

KLASA: 112-04/17-01/68

UR.BROJ:2137-15-26-17-24

                                      U Koprivnici,13.11.2017.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno  vrijeme, NN 107/2017.  od 03.  studenog 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana

Natječaj za kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/17-01/1.51

URBROJ: 2137-15-01-17-01

U Koprivnici, 08.11.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - studeni, 2017.

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

                                      Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

                                      KLASA: 112-03/17-01-68

                                      UR.BROJ:2137-15-26-01

                                      U Koprivnici, 27.10.2017.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

Simpozij „Etika skrbi“ 17.11.2017.

Simpozij „Etika skrbi
17.11.2017.
Edukacijski centar Opća bolnica
”dr. Tomislav Bardek”
Koprivnica

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama br.96/17 od 27.09.2017.g.

KLASA: 112-01/17-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-17-28

U Koprivnici,30. 10. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama br.96/17 od 27.09.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica     

Stranice

Subscribe to Novosti