Novosti

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-112

U Koprivnici, 8.5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od  13. travnja 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana 

Poziv na testiranje temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 37/2018 od 20. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-111

U Koprivnici, 04 .05.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme,  NN 37/2018 od 20. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

 

 

Pozivaju se dana   9.05.2018 

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-110

U Koprivnici, 4.5.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranje

Pozivaju se dana  10.05.2018 . godine (četvrtak)  u  10,00 sati 

LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU

Klasa: 131-02/18-01/1.33

Broj: 2137-15-01-18-07

U Koprivnici, 4.5.2018. godine      

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018. od 13. travnja 2018.

KLASA: 112-01/18-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-18-109

U Koprivnici, 02 .05.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 35/2018.   od  13. travnja  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana   07.05.2018 .godine (  ponedjeljak  )  u   8 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog  prvostupnika /ice medicinsko laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme:

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - travanj, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-6

UR.BROJ:2137-15-26-18-1

U Koprivnici, 17.4.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

Stranice

Subscribe to Novosti