Novosti

Poziv na testiranje - natječaj od 14. srpnja, 2017.

KLASA: 112-04/17-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-17-56

U Koprivnici,27.7.2017.

  

OBAVIJEST 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 69/2017.   od 14  srpnja 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - srpanj, 2017.

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-

UR.BROJ:2137-15-26-

U Koprivnici, 12.07.2017.g.

                                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - radno mjesto nosač

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 162

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - pomoćne radnice

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 161

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                  


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos-prvostupnice sestrinstva i medicinska sestra

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 160

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                  


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - prvostupnik informatike na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 159

U Koprivnici, 14. 06. 2017.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                          

Temeljem javnog natječaja objavljenog

Stranice

Subscribe to Novosti