Novosti

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 77/2018 od 29. kolovoza 2018.godine

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-18-55

U Koprivnici,12.10.2018.g.              

  

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 84/18 od 21.9.2018.)

KLASA:112-01/18-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-18-79

U Koprivnici, 5.10.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 84/18 od 21.9.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima - intervjua

 

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda) 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77/18 od 29.8.2018.g.)

KLASA: 112-02/18-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-18-54

U Koprivnici,1.10.2018.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77/18 od 29.8.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                               

                  Temeljem Javnog natječaja 

Lista pristupnika za specijalizaciju - SRPANJ, 2018.

Klasa: 131-02/18-01/1.73

Broj: 2137-15-01-18-13

U Koprivnici, 28.9.2018. godine        

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN SRCA

U subotu 29.rujna s početkom u 9:30 sati održano je već tradicionalno obilježavanje Svjetskog dana srca na Zrinskom trgu u Koprivnici.

O D L U K A o odabiru za specijalizaciju iz abdominalne kirurgije

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 59.Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-ousrh, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16,131/17),   u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

Stranice

Subscribe to Novosti