Novosti

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od 29. svibnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-52

U Koprivnici, 14.6.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od  29. svibnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   18.6.2019 . godine (utorak)  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE -lipanj, 2019.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-1

U Koprivnici, 6.6.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                                       NATJEČAJ

 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od 29. svibnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-49

U Koprivnici, 10.6.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od  29. svibnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana   14.6.2019 . godine (petak)

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od 29. svibnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-50

U Koprivnici, 10.6.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od  29. svibnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  provjere znanja, sposobnosti i vještina, te intervjua

 

 

 

Pozivaju se dana  14.6.2019 . godine (petak) 

Odluka za specijalizaciju - Jelena Ružman

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Urbroj: 2137-15-01-19-09

U Koprivnici, 4.6. 2019. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18)  u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Broj: 2137-15-01-19-07

U Koprivnici, 4.6.2019. godine        

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika 

Stranice

Subscribe to Novosti