Novosti

Svečano puštena u pogon magnetska rezonanca

Dana 18. 12. 2018. u nazočnosti Ministra zdravstva prof. dr. sc. Milana Kujundžića, Ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara, saborskih zasupnika, županijskih i gradskih političara te drugih uglednika, svečano je puštena u pogon magnetska rezonanca.

NATJEČAJ - prosinac 2018.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-12

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 7.12.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

ODLUKA - dr. Ana Generalić

OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/18-01/1.83

Urbroj: 2137-15-01-18-04

U Koprivnici, 11.12. 2018. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 59.Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-ousrh, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16),   u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/18-01/1.83

Broj: 2137-15-01-18-03

U Koprivnici, 10.12.2018. godine    

 

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g.)

KLASA: 132-01/18-01/18

UR.BROJ: 2137-15-26-18-45

U Koprivnici, 23. 11. 2018.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica (objavljen u Narodnim novinama br.98/18 od 07.11.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                 

Temeljem javnog natječaja za zapošljavanje pripravnika-zdravstvenih 

OBAVIJEST temeljem natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 98/18 od 07.11.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

KLASA:132-01/18-01/18

UR.BROJ:2137-15-26-18-44

U Koprivnici, 19.11.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN 98/18 od 07.11.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana

Stranice

Subscribe to Novosti