Novosti

POZIV NA RAZGOVOR temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 77/2018. od 29. kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-18-50

U Koprivnici, 19.9.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN  77/2018. od  29. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 

MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA I FIZIKALNE TERAPIJE 8. RUJNA

  MEĐUNARODNI DAN FIZIOTERAPEUTA  I FIZIKALNE TERAPIJE 8. RUJNA

 

Kao i svake godine od osnutka Komore fizioterapeuta, fizioterapeuti Opće bolnice „ Dr.T.Bardek“ proslavili su svoj dan "Međunarodni dan fizioterapeuta“ 07.09.2018.

POZIV NA PROVJERU ZNANJA - TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 77/ 2018. od 29. kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-18-49

U Koprivnici, 11.9.2018.

 

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN  77/2018. od  29. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

 

Pozivaju se dana 17.9.2018 . godine

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.71/18 od 04.08.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)        

Lista pristupnika za specijalizacije s istaknutim bodovima

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

 

                                                                                                                                 Bodovi

OBAVIJEST - Poziv na razgovor - intervju

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 71/2018. od  4. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Stranice

Subscribe to Novosti