Novosti

POZIV NA TESTIRANJE temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018. od 07. veljače 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-18-14

U Koprivnici, 16.02. 2018.

OBAVIJEST

Temeljem  Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 12/2018.  od 07. veljače  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Pozivaju se dana  20.02.2018.godine (utorak)  

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 7/2018 od 19. siječnja 2018.godine

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici,15.2.2018.g.                                                                         

 

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.7/18 od 19.01.2018.g.)

KLASA: 112-01/18-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-18-43

U Koprivnici, 14. 02. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.7/18 od 19.01.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                  

Temeljem javnog natječaja objavljenog 

Obilježen Svjetski dan bolesnika

 Svjetski  dan bolesnika 

Povodom Svjetskog dana bolesnika  12. veljače u holu Opće bolnice  „Dr.T. Bardek“  održana je  Sveta misa . Svečano misno slavlje predvodio je  pater Franjo Jasenović   koji  je  u propovijedi   .....

Lista pristupnika za specijalizacije

   
   

Klasa: 131-02/18-01/1.1

Broj: 2137-15-01-18-07

U Koprivnici, 12.2.2018. godine      

Lista pristupnika

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, 

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 7/2018. od 19. siječnja 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-18-42

U Koprivnici, 07.02. 2018.

OBAVIJEST

Temeljem  Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 7/2018.  od 19. siječnja 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Stranice

Subscribe to Novosti