Novosti

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

KLASA: 112-01/18-01-12

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 24.8.2018.g.

                                           

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

                                                                       NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018.g.)

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ: 2137-15-26-18-28

U Koprivnici, 21. 08. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.66/18 od 20.07.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                  

Temeljem javnog natječaja

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 71/2018. od 4.kolovoza 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-18-40

U Koprivnici, 21.8.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 71/2018. od  4. kolovoza  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana 

Konačna lista pristupnika za specijalizacije te odluke o specijalizaciji

Klasa: 131-02/18-01/1.44

Broj: 2137-15-01-18-19

U Koprivnici, 21.8.2018. godine      

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

LISTA PRISTUPNIKA

O D L U K E ....

NATJEČAJ za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje - kolovoz, 2018.

OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/18-01/1.73

URBROJ: 2137-15-01-18-01

U Koprivnici,19.08.2018.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2018. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

NATJEČAJ

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijemeza specijalističko usavršavanje:

 

PROČITAJTE VIŠE ....

 

POZIV NA INTERVJU - Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od 20. srpnja 2018 . godine

KLASA: 112-01/18-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-18-27

U Koprivnici, 10.8.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 66/2018. od  20. srpnja  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima (intervjua)

Pozivaju se dana 

Stranice

Subscribe to Novosti