Novosti

Lista pristupnika za specijalizaciju - travanj 2017.

Klasa: 131-02/1-01/1.16

Broj: 2137-15-01-17-6

U Koprivnici, 14.04.2017. godine  

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Humanost zdravstvenih djelatnika u akciji „Uljepšajmo Uskrs potrebitima“

Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara ogranak Koprivnica, u suradnji s Općom bolnicom Koprivnica te Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ponovo su proveli vrlo uspješnu akciju,

Izložba pisanica u holu Bolnice

Djeca , korisnici usluge poludnevnog boravka u Centru Svitanje, uz igru i pomoć učenika gimnazije volontera Udruge Rad na Dar ......

Oprema za djecu - donirana za potrebite

KOPRIVNICA - Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica doniralo je koprivničkoj podružnici Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 577

U Koprivnici, 07. 04. 2017.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.18/17 od 01.03.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                            

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.18/17 od 01.03.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) odabiru se slijedeći kandidati:  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - 5. 4. 2017

  • OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-18

UR.BROJ:2137-15-26-17-01

U Koprivnici, 31.03.2017.g.

       

  • OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

Poziv na testiranje za posao - travanj 2017.

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-575

U Koprivnici, 31.3.2017.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN  18/2017   od 1. ožujka 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Molim da se 

Poziv na testiranje - za radno mjesto servisera instalacija, centralnog grijanja, plinskih instalacija i plinskih uređaja

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-574

U Koprivnici, 31.3.2017.

 

OBAVIJEST 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN  18/2017   od 1. ožujka 2017. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja testiranja znanja, sposobnosti i vještina  

Pozivaju se slijedeći kandidati za radno mjesto  servisera 

Stranice

Subscribe to Novosti