Palijativna skrb

Provedba Strateškog plana razvoja palijativne skrbi 2014.-2016. u Republici Hrvatskoj kroz aktivnosti Opće bolnice „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed smrtonosne bolesti, putem sprečavanja i ublažavanja patnje pomoću rane identifikacije i besprijekorne prosudbe, te liječenja boli i drugih problema - fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu, te svojim djelokrugom obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu. Palijativna skrb nudi najosnovniji koncept zaštite – zbrinjavanje pacijentovih potreba gdje god da se za njega skrbi, bilo kod kuće ili u ustanovi.

U skladu sa Strateškim planom razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. godine u kolovozu 2014 godine donešen je Plan i program razvoja palijativne skrbi u Općoj bolnici „Dr.Tomislav Bardek“  Koprivnica.

Cilj projektnih zadataka opisanih u ovom dokumentu je koordinacija rada i djelovanje svih ustrojstvenih jedinica bolnice u svrhu pružanja optimalne multidisciplinarne skrbi za palijativne bolničke pacijente, osiguravajući integrativnu, logističku, savjetodavnu, edukacijsku i znanstvenu funkciju, uz sudjelovanje bolnice u županijskoj mreži palijativne skrbi.

Dokumenti

Bijela knjiga o standardima i normativima
Strateški plan ravoja palijativne skrbi u republici hrvatskoj za razdoblje 2014-2016
Praška povelja
Policy pismo - prepoznavanje potreba za ps

Stručne smjernice

SPICT - alat za indikatore suportivne i palijativne skrbi
Smjernice gsf-a s prognostičkim indikatorima
Alat za prethospitalno prepoznavanje završnog stadija života
Brzi vodić za identificiranje pacijenata radi suportivne i palijativne skrbi

Za one koji žele znati više

Što je palijativna skrb
Razgovori na kraju života
Razgovor s djecom o smrti
Sjećaš li se kad smo

KONTAKTI

Medicinska sestra za planirani otpust
048/251-377
Radno vrijeme: pon-pet (7:00-15:00)

Ambulanta za bol
048/251-148
Radno vrijeme: utorak i četvrtak (7:00-15:00)

Dušobrižništvo- prvi kat glavne zgrade
vlč. Davor Šumandl 

Radno vrijeme: pon-pet ( 10:00-12:00)

Psihijatrijska ambulanta
048/251-380
Radno vrijeme: pon-pet (7:00-15:00)

Liga protiv raka KKŽ
Ligina posudionica pomagala
Kontakt: Katarina Martinčić, medicinska sestra
098/750603

KORISNE POVEZNICE

Ministarstvo zdravlja

Palijativna skrb

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET)

Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu

Krijesnica – Udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

Mobilni tim volontera u palijativnoj skrbi - Franjevački svjetovni (OFS)