PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, u trajanju od pet dana od dana objave, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za svaki pojedini predmet nabave, objavljuje na svojim internetskim stranicama:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i,
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prilikom dostave primjedbi i prijedloga obavezno je pod rubriku „Predmet“ („Subject“) programa za elektroničku poštu (e-mail-a) navesti točan naziv predmeta nabave.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objaviti na internetskim stranicama Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

 

DIGITALNI RTG, MOBILNI RTG, INTRAOPERACIJSKI RTG (C LUK)    (13. 7. 2017.)


 

 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (email):  

dajurasic@obkoprivnica.hrvlseset@obkoprivnica.hrmebregovic@obkoprivnica.hr

 

Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal  (30.06.2017.)


 
 
 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (e-mail) darijakuruc21@gmail.comdajurasic@obkoprivnica.hr, vlseset@obkoprivnica.hr, mebregovic@obkoprivnica.hr

  

LIJEKOVI PO GRUPAMA (13. 3. 2017.)

 

 

 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (e-mail) mekuharic@obkoprivnica.hr, darijakuruc21@gmail.com, dajurasic@obkoprivnica.hr