PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, u trajanju od pet dana od dana objave, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za svaki pojedini predmet nabave, objavljuje na svojim internetskim stranicama:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i,
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prilikom dostave primjedbi i prijedloga obavezno je pod rubriku „Predmet“ („Subject“) programa za elektroničku poštu (e-mail-a) navesti točan naziv predmeta nabave.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objaviti na internetskim stranicama Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

USLUGE OSIGURANJA, IMOVINE, ODGOVORNOSTI, NEZGODE I VOZILA (26. 10. 2017.)

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Troškovnik

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (email):  

dajurasic@obkoprivnica.hrvlseset@obkoprivnica.hrmebregovic@obkoprivnica.hr

 

DIGITALNI RTG, MOBILNI RTG, INTRAOPERACIJSKI RTG (C LUK)    (13. 7. 2017.)

 

 

 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (email):  

dajurasic@obkoprivnica.hrvlseset@obkoprivnica.hrmebregovic@obkoprivnica.hr

 

Laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal  (30.06.2017.)

 

 
 
 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (e-mail) darijakuruc21@gmail.comdajurasic@obkoprivnica.hr, vlseset@obkoprivnica.hr, mebregovic@obkoprivnica.hr

  

LIJEKOVI PO GRUPAMA (13. 3. 2017.)

 

 

 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeće adrese elektroničke pošte (e-mail) mekuharic@obkoprivnica.hr, darijakuruc21@gmail.com, dajurasic@obkoprivnica.hr