SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Klasa:333-07/16-01/1
Urbroj:2137-15-01-16-1.26
U Koprivnici, 30.12.2016. godine

 

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

  

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) objavljujemo da se Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nalazi u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektom:

-       Križevački poduzetnički centar d.o.o.

S navedenim gospodarskim subjektom Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti ne smije biti podizvoditelj odabranom ponuditelju.