Kongres Sestrinstva Koprivničko – križevačke Županije „Dnevne bolnice – izazov za rad u multidisciplinarnom timu“