OBAVIJEST o intervjuu temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 23/2018. od 07. ožujka 2018.

KLASA: 112-01/18-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-18-481

U Koprivnici, 28.3.2018.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 23/ 2018. od 07. ožujka  2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  03. 04. 2018. godine ( utorak ) u Upravu bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  Referenta VŠS  na neodređeno  vrijeme:  

U 8,00 h od rednog broja 1-15

U 11,00 h od rednog broja 16-32

1.

Emina Kalamir

 

2.

Valentina Gašparić

 

3.

Maja Vezijak

 

4.

Dina Marinac

 

5.

Sanja Aurer

 

6.

Sanja Pehnec

 

7.

Mario Treščec

 

8.

Antonia Čorc

 

9.

Helena Kovač

 

10.

Slađana Ratković

 

11.

Ana Pavlović

 

12.

Dino Jakopović

 

13.

Antonia Štefotić

 

14.

Petra Fuker

 

15.

Marina Jakovljević

 

16.

Helena Sršan

 

17.

Iva Ročak

 

18.

Sanela Korica

 

19.

Iva Grošić

 

20.

Tomislav Kovačić

 

21.

Andreja Prepolec

 

22.

Valentina Štabi Valjak

 

23.

Natalija Horvat

 

24.

Vana Bosilkovski

 

25.

Irina Šestak

 

26.

Maja Stilin

 

27.

Dominik Sigetić

 

28.

Anja Štefan

 

29.

Marina Generalić

 

30.

Matea Klinčić

 

31.

Romina Posavec

 

32.

Dalia Car

 

Pozivaju se dana   04. 04. 2018. godine ( srijeda ) u 8,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  Referenta SSS na neodređeno  vrijeme:  

1.

Valentina Gašparić

 

2.

Nadica Đurišević

 

3.

Dejan Markešić

 

4.

Božica Gašparić

 

5.

Slađana Ratković

 

6.

Ljiljana Ketiš

 

7.

Željka Bunić

 

8.

Sanja Pal

 

9.

Sara Zovko

 

10.

Kristina Nemec

 

11.

Siniša Brunec

 

12.

Sanela Vuković

 

13.

Irena Mihaljev

 

14.

Klaudija Cenkovčan

 

15.

Ljiljana Lončar

 

16.

Ines Herceg

 

17.

Petra Peroković Potočnjak

 

18.

Zdenko Vrgoč

 

19.

Jelena Dautanec

 

S poštovanjem,

                            Odsjek za pravne i kadrovske poslove