OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - ožujak, 2018.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/18-01-4

UR.BROJ:2137-15-26-18-01

U Koprivnici, 1.3.2018.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Doktor medicine specijalist/specijalistica transfuzijske medicine,   1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme, uz probni rad  od 3 mjeseca    

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • diplomski studij medicine
 • specijalistički ispit iz transfuzijske medicine
 • odobrenje za samostalan rad

   Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom  radnom stažu

 

Doktor medicine specijalist/specijalistica otorinolaringologije,    1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme, uz probni rad  od 3 mjeseca     

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • diplomski studij medicine
 • specijalistički ispit iz otorinolaringologije
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom  radnom stažu

 

Stručni provostupnik/ica sestrinstva na neodređeno vrijeme     1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 2 mjeseca

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma   (preslika)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Ing. medicinske radiologije na  neodređeno vrijeme              3 izvršitelj-/ica

uz probni rad od 2 mjeseca

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen stručni studij radiološke tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma stručnog studija (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom  radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike na  neodređeno vrijeme  1 izvršitelj-/ica  uz probni rad od 2 mjeseca                                                                       

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
 • odobrenje za samostalan rad  
 •  uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma stručnog studija (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom  radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Medicinska sestra/tehničar  na neodređeno  vrijeme                     3  izvršitelja/ice

uz probni rad od 1 mjesec   

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Medicinska sestra – primalja na neodređeno vrijeme                    1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 1 mjesec

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja medicinska škola za primalje
 • položen stručni ispit,
 • najmanje godinu dana radnog iskustva,
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Skladištar/ka u Odsjeku za dijetetiku i  prehranu neodređeno vrijeme         1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 1 mjesec

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena škola  KV struke   (ekonomista ili trgovac)

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Referent/ica SSS na neodređeno vrijeme                                 1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 1 mjesec

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- Srednja škola ekonomskog smjera, upravnog ili općeg smjera

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   - svjedodžba završene srednje škole (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Referent/ica VŠS na neodređeno vrijeme                                   3 izvršitelja/ice

uz probni rad od 2 mjeseca

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

-završen stručni studij iz područja ekonomije,  stručni/a pristupnik/ica ekonomije ili upravni pravnik/stručna prvostupnica javne uprave-bacc. admin.publ.

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  diploma (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Radnica-spremačica na neodređeno vrijeme                                     1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 1 mjesec

    Kandidat treba  ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena osmogodišnja škola

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene osnovne škole   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Prvostupnik /ica sestrinstva na određeno vrijeme                               1 izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma   (preslika)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Medicinska sestra/tehničar  na  određeno  vrijeme                       2  izvršitelja/ice

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje

      programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Medicinska sestra – primalja na određeno vrijeme                         1 izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja medicinska škola za primalje
 • položen stručni ispit,
 • najmanje godinu dana radnog iskustva,
 • odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

 

Referent/ica za medicinsku dokumentaciju-SSS na određeno vrijeme      1 izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena srednja škola  upravnog ili općeg smjera

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)                  

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom

      radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Radnik/ica -spremačica       na određeno vrijeme                                     1 izvršitelj/ica                     

Kandidat treba  ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završena osmogodišnja škola

Ponudi treba priložiti:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

   -  svjedodžba završene osnovne škole   (preslika)

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl.102. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. navedenog Zakona.

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj, provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja - testiranje

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

- razgovor s kandidatima (intervju).

O sadržaj i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu provođenja postupka, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”. Ukoliko se za neko od raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

                                                                                          Ravnatelj:

                                                                  Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                                             reanimatologije i intenzivnog liječenja