Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 78/17 od 9.8.2017.g.)

KLASA: 112-02/16-01/5

UR.BROJ: 2137-15-26-17-71

U Koprivnici,5.9.2017.   

 

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br. 78/17  od 9.8.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                     

                  Opća bolnica „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj Bolnice za poslove radnog mjesta   stručne prvostupnice sestrinstva  na neodređeno vrijeme da je  izabrana Ana Marija Magić Sokač.

         Na radno mjesto stručnog prvostupnik fizioterapije na neodređeno vrijeme izabarani su Trimnesha Prekazi i Marko Petrić.

         Na radno mjesto medicinske sestre na neodređeno vrijeme izabrana je Karla Horvat a na radno mjesto medicinske sestre na određeno vrijeme izabran je Igor Kolenić.

         Na radno mjesto radnice na određeno vrijeme izabrane su Lidija Perković i Dijana Špoljarić.

                  Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 Ravnatelj:

 Mato Devčić,dr.med.specijalist

 anesteziologije, reanimatologije i

         intenzivnog liječenja   

                                              v.r.