Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77/18 od 29.8.2018.g.)

KLASA: 112-02/18-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-18-54

U Koprivnici,1.10.2018.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.77/18 od 29.8.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                             

                  Temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.77/18, od 29.8.2018.godine, na internet stanici Opće bolnice „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, obaviještavamo kandidate da je za radno mjesto prvostupnice/ka sestrinstva na određeno  vrijeme  izabran Luka Ivačić, prvostupnik sestrinstva, za radno mjesto prvostupnice/ka fizioterapije na određeno vrijeme izabrana je Ivana Škriljak, prvostupnica fizioterapije te na radno mjeto medicinske sestre/tehničara  na određeno vrijeme Mario Pongrac, medinski tehničar.

                             Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                                                                     Ravnatelj:

                                                             Mato Devčić,dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                                   reanimatologije i intenzivnog liječenja   

                                                                                          v.r.