Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.111/18 od 12.12.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

KLASA: 112-01/19-01/1

UR.BROJ: 2137-15-26-19-02

U Koprivnici, 03. 01. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.111/18 od 12.12.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.111/18 od 12.12.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se Luka Krakan na radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,                                                                      

                                                                      Ravnatelj:

                                            Mato Devčić, dr.med., specijalist anesteziologije,

                                                 reanimatologije i  intenzivnog liječenja i

                                                    uži specijalist intenzivne medicine