Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-19-04

U Koprivnici, 1. 3. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.13/2019 od 6.2.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za radno mjesto doktora medicine specijalista otorinolaringologije na neodređeno vrijeme odabire se Ivana Marinac, dr.med.specijalist otorinolaringologije.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

 

                                                                            Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                          i uži specijalist intenzivne medicine

                                                                                     v.r.