Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g.

KLASA: 112-01/19-01/6

UR.BROJ: 2137-15-26-19-44

U Koprivnici, 24. 04. 2019.g.

     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.33/19 od 03.04.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se Lidija Keleminec na radno mjesto prvostupnice primaljstva.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                   Ravnatelj:

           Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                   reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                     subspecijalist intenzivne medicine

                                      v. r.