Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ: 2137-15-26-19-59

U Koprivnici, 19. 06. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                        

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.54/19 od 29.05.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se Mihaela Kosec na radno mjesto prvostupnice sestrinstva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, Dijana Vukina i Valentina Kladić na radno mjesto prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme, Petra Frankol na radno mjesto medicinske sestre na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca, Ana Prilika, Valerija Sabo, Gabrijela Horvat, Lea Čanaki i Marija Kerečin na radno mjesto medicinske sestre na određeno vrijeme i Nevenka Vindić na radno mjesto radnice spremačice na određeno vrijeme.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                          Ravnatelj:

                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                    reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                           subspecijalist intenzivne medicine

                                                                            v.r.