Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.12/18 od 07.02.2018.g.

KLASA: 112-01/18-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-18-17

U Koprivnici, 28. 02. 2018.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.12/18 od 07.02.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.12/18 od 07.02.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) odabire se Marina Lončarić na radno mjesto medicinske sestre/tehničara a Mario Josipović za radno mjesto ing.medicinske radiologije.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

                                                                       Ravnatelj:

                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                    reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                                          v.r.