Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.23/18 od 07.03.2018.g

KLASA: 112-01/18-01/4

UR.BROJ: 2137-15-26-18-483

U Koprivnici, 11. 04. 2018.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.23/18 od 07.03.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.23/18 od 07.03.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica) odabiru se:

Daria Pavliček na radno mjesto prvostupnice sestrinstva na neodređeno vrijeme a Valentina Gazivoda za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme.

Kristina Večenaj, Nikol Špoljarić i Ivana Hrupec na radno mjesto medicinske sestre na neodređeno vrijeme a Ana Prilika i Blaženka Lovrek na radno mjesto medicinske sestre na određeno vrijeme.

Ana Vido na radno mjesto medicinske sestre-primalje na neodređeno vrijeme a Lana Ružić na radno mjesto medicinske sestre-primalje na određeno vrijeme.

Mario Mlinarić na radno mjesto prvostupnika medicnsko laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme

Marko Hison, Maja Krunić i Benjamin Varga na radno mjesto ing.medicinske radiologije na neodređeno vrijeme.

Brankica Vaganić na radno mjesto radnice spremačice na neodređeno vrijeme a Anita Maček na radno mjesto radnice spremačice na određeno vrijeme.

Helena Kovač i Marina Generalić na radno mjesto referenta VŠS na neodređeno vrijeme.

Dijana Žinić Ferenčak na radno mjesto skladištara na neodređeno vrijeme u Odsjeku za dijetetiku i prehranu.

Ljiljana Ketiš na radno mjesto referenta SSS na neodređeno vrijeme.

Ines Herceg na radno mjesto referenta za medicinsku dokumentaciju na određeno vrijeme.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

                            S poštovanjem,

                                                                              Ravnatelj:

                                                      Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                              reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                                                  v.r.