Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos - radno mjesto nosač

KLASA: 112-01/17-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-17- 162

U Koprivnici, 21. 06. 2017.g.

        

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                           

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.50/17 od 26.05.2017.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se Krunoslav Pavešić na radno mjesto nosač na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

           Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                                                 Ravnatelj:

                                     Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                          reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                                     v.r.