OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, NN 25 /2019. od 13. ožujka 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-19-279

U Koprivnici, 8.4.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 25 /2019. od  13. ožujka  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   10.4.2019 . godine (srijeda )  u  8,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  stručnog prvostupnika/prvostupnice sestrinstva  na neodređeno vrijeme:

1.

Viktorija Telebar

2.

Mihaela Evačić

3.

Marina Lončarić

4.

Jelena Kovaček

5.

Valentina Gazivoda

6.

Luka Ivačić

7.

Mihaela Kosec

8.

Izabela Tot

Pozivaju se dana   10.4.2019 . godine (srijeda)  u 11,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme:

1.

Gabrijela Vojvodić

2.

Marina Lončarić

3.

Glorija Vuk

4.

Mario Pongrac

5.

Viktorija Telebar

6.

Lucija Čehok

7.

Luka Krakan

8.

Sandra Krznarić

9.

Božica Gorički

10.

Anamarija Voćanec Jakopović

11.

Kristina Krnjak

12.

Paula Domijan

13.

Ana Valenteković

14.

Izabela Tot

S poštovanjem,

                                                        Odsjek za pravne i kadrovske poslove