OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od 12. lipnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/10

UR.BROJ:2137-15-26-19-28

U Koprivnici, 26.06.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 58 /2019. od  12. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana  01.7.2019 . godine (ponedjeljak)  u 8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno i neodređeno vrijeme:

1.

Diana Pros

2.

Ana Prilika

3.

Katarina Radalić

4.

Helena Tuksor

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:         

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)  

Pozivaju se dana   01.7.2019 . godine (ponedjeljak)  u 9 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ice fizioterapije  na određeno i neodređeno vrijeme:

1.

Marija Vukelić

2.

Katarina Šterbik

3.

Ines Kokotić

4.

Darinka Popović

5.

Kornelija Blagaj

6.

Maja Hruško

7.

Dino Mustač

8.

Ivana Škriljak

9.

Ivana Bosilj

10.

Andrea Matić

11.

Luka Šarko

12.

Maja Kranjčec

13.

Anja Rafajec

14.

Josipa Šafar

VAŽNO:       

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji ( Hrvatska komora fizioterapeuta)

Specijalne teme u fizioterapiji (Irena Klarić,prof)

Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica             

 

S poštovanjem,

                                                        Odsjek za pravne i kadrovske poslove