OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 111 /2018. od 12. prosinca 2018. godine

KLASA: 112-01/18-01/15

UR.BROJ:2137-15-26-18-05

U Koprivnici, 27.12.2018.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 111/ 2018. od  12. prosinca 2018. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 31. 12. 2018. godine (ponedjeljak)  u  9,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  razgovor s kandidatima - intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  medicinske sestre/tehničara  na određeno vrijeme:

1.

Luka Krakan

2.

Antea Krešo

S poštovanjem,

                                           Odsjek za pravne i kadrovske poslove