OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 17 /2019. od 20. veljače 2019.

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-19-13

U Koprivnici, 04.03.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 17 /2019. od  20. veljače  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana 8.3.2019 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto radnika/ce u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove  na određeno vrijeme:

1.

Marija Pali

2.

Marijana Dombaj

3.

Dragana Lesar

4.

Vesna Ranilović

5.

Sanja Valjak

6.

Ljiljana Saboliček

7.

Jasna Novotni

8.

Sanela Drk

9.

Brankica Sinjeri

10.

Željka Dukarić

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:   

  • Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

  • Pravilnik o kućnom redu

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

 

S poštovanjem,

                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove