OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 17 /2019. od 20. veljače 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-19-14

U Koprivnici, 08.03.2019.

Oavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

 

Pozivaju se dana 11.3.2019 . godine (ponedjeljak)  u  8,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju  sljedeći kandidati za radno mjesto radnika/ce u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove  na određeno vrijeme:

1.

Marijana Dombaj

2.

Ljiljana Saboliček

3.

Sanela Drk

 

S poštovanjem

                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove