Obavijest temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 9 /2019. od 25. siječnja 2019 . godine

KLASA: 112-01/19-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-19-45

U Koprivnici, 04.02.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 9 /2019. od  25. siječnja  2019 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana 08.02.2019 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  prvostupnice/ka sestrinstva  na određeno vrijeme:

1.

Valerija Sabo

2.

Viktorija Telebar

3.

Marko Grobenski

4.

Jelena Kovaček

5.

Izabela Tot

6.

Valentina Gazivoda

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

Pozivaju se dana 8.02.2019. godine (petak)  u  9,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   pisanu provjeru znanja-testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre  /tehničara na određeno vrijeme:

1.

Luna Petrović

2.

Nikola Matkov

3.

Mirna Babić

4.

Viktorija Telebar

5.

Irena Matulic

6.

Lucija Koprornić Kovač

7.

Maja Jozić

8.

Anamarija Voćanec Jakopović

9.

Lucija Kuzmić

10.

Martina Matijašić

11.

Matea Lučić

12.

Valerija Sabo

13.

Gabrijela Vojvodić

14.

Jelena Belušić

15.

Glorija Vuk

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

Pozivaju se dana 8.02.2019. godine (petak)  u  10,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   pisanu provjeru znanja-testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  medicinska sestra primaljskog smjera na određeno vrijeme

1.

Dijana Pregiban

2.

Ana-Marija Crnčić

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače (Katica Pecigoš Kljuković)

 

S poštovanjem,

                                          Odsjek za pravne i kadrovske poslove