Obavijest temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 9 /2019. od 25. siječnja 2019.

KLASA: 112-01/19-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-19-48

U Koprivnici, 08.02.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 9 /2019. od  25. siječnja  2019 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana 11.02.2019. godine (ponedjeljak)  u  9,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  medicinska sestra primaljskog smjera na određeno vrijeme:

1.

Dijana Pregiban

2.

Ana-Marija Crnčić

Pozivaju se dana 11.02.2019 . godine (ponedjeljak)  u  9,30 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  prvostupnice/ka sestrinstva  na određeno vrijeme:

1.

Valerija Sabo

2.

Viktorija Telebar

3.

Marko Grobenski

4.

Valentina Gazivoda

Pozivaju se dana 11.02.2019. godine (ponedjeljak)  u  10,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre /tehničara na određeno vrijeme:

1.

Luna Petrović

2.

Nikola Matkov

3.

Viktorija Telebar

4.

Irena Matulic

5.

Lucija Koprornić Kovač

6.

Maja Jozić

7.

Anamarija Voćanec Jakopović

8.

Lucija Kuzmić

9.

Martina Matijašić

10.

Matea Lučić

11.

Valerija Sabo

12.

Gabrijela Vojvodić

13.

Glorija Vuk

Pozivaju se dana 11.02.2019. godine (ponedjeljak)  u  13,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidat za radno mjesto stručnjaka zaštite na radu na određeno vrijeme:

 

  1. Luka Cestar

 

S poštovanjem,

                   Odsjek za pravne i kadrovske poslove