OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 94 /2018. od 24. listopada 2018.

KLASA: 112-01/18-01/18

UR.BROJ:2137-15-26-18-02

U Koprivnici, 6.11.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 94 /2018. od  24. listopada  2018 . godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana 9.11.2018 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  prvostupnice/ka sestrinstva  na određeno vrijeme:

1.

Tatjana Jambrušić

2.

Valerija Sabo

3.

Tot Izabela

4.

Luka Ivačić

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

Pozivaju se dana 9.11.2018. godine (petak)  u  9,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   pisanu provjeru znanja-testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre /tehničara na određeno vrijeme:

1.

Mihaela Sokolović

2.

Antea Krešo

3.

Tea Kovaček

4.

Lucia Dedi

5.

Luka Krakan

6.

Valerija Sabo

7.

Emilija Zrinski

8.

Anamarija Voćanec Jakopović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

Pozivaju se dana 9.11.2018. godine (petak)  u  10,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   pisanu provjeru znanja-testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto  radnice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove na određeno vrijeme:

1.

Jasenka Gal

2.

Kristina Grdan

3.

Nada Kolar

4.

Sanja Trefalt

5.

Štefica Bobek

6.

Sandra Androci

7.

Anita Maček

8.

Andrea Ferenčak

9.

Marija Lovković

10.

Danijela Blaško

11.

Marina Golubić

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:          

  • Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

  • Pravilnik o kućnom redu

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

                                                                                      S poštovanjem,

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove