OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 84/18 od 21.9.2018.)

KLASA:112-01/18-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-18-79

U Koprivnici, 5.10.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 84/18 od 21.9.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima - intervjua

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka sestrinstva

1.

MARINA UREMOVIĆ

2.

ANTONIJA DRAGANIĆ

3.

MATEJA MEHKEK

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka radiološke tehnologije:

1.

MAJA LJUBIĆ

2.

SANJA HRGOVIĆ

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

1.

DRAGANA ĐUKIĆ

2.

TANJA ŠIMLEŠA

3.

IVAN VRBANIĆ

4.

ELENA TIŠLER

5.

MATEA MIJATOVIĆ

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka radne terapije:

1.

ANA MATULOVIĆ

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža zdravstveno-laboratorijskog tehničara/ke:

1.

IVANA MATIĆ

2.

MARIJA SKROZA

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža medicinske sestre/tehničara:

1.

ANTONIJA LALIĆ

2.

IVAN LAKTAŠ

3.

MONIKA VANĐIJA

4.

BOŽICA GORIČKI

Pozivaju se dana 10.10.2018 . godine (srijeda)  u  10,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  farmaceutskog tehničara/ke:

1.

MATEA BOBNJARIĆ

2.

MONIKA PAVEŠIĆ

3.

MARTINA JAMBOR

4.

DORA MANOLIĆ

5.

PATRICK BUREK

6.

ALANA PICER

7.

ROBERT KRUŠLIN

8.

MARTINA TROHA

9.

NIVES ŠAREC

10.

BELAK KRISTINA

11.

LUCIJA MANOJLOVIĆ

12.

PETRA IVOREK

13.

MAJA MIHOKOVIĆ

14.

KARLA ĐIPALO

15.

TIHANA ĐUKIN

16.

MAJA ŽINIĆ

17.

MAJA KUŠTER

18.

MARIJA MILANOVIĆ

19.

MATIJA VEDRIŠ

Pozivaju se dana 11.10.2018 . godine (četvrtak)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža stručnog prvostupnika/ce fizioterapije:

1.

GABRIJELA SABOL

2.

SANELA ŠTEFIĆ

3.

LEON LIPUŠ

4.

DINO GLAVOČEVIĆ

5.

KRISTINA RITOŠA

6.

FILIP CVEK

7.

LJUBOV DIDIK

8.

LUKA ERNEČIĆ

9.

GRGO-RENE ŠUPRAHA

10.

TOMISLAV PLEŠ

Pozivaju se dana 11.10.2018 . godine (četvrtak)  u  9,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža fizioterapeutskog tehničara/ke:

1.

IVANA DVORSKI

2.

MIHAEL BESTEN

3.

ANDREJA SABOLIĆ

4.

MAJA GAČA

5.

VIKTORIJA RADOTOVIĆ

6.

KRISTINA HONTIĆ

7.

KARLA RAŠANEC

8.

MATIJA TOMIĆ

9.

MONIKA MLINARIĆ

10.

KREŠO KLIPIĆ-VUČKOVIĆ

11.

PAULA SENKOVIĆ

12.

ANTONIO MAĐERIĆ

13.

JELENA NOŽANIĆ

14.

ANA MANOLIĆ

15.

LJILJANA CENKOVČAN

16.

VALENTINA ŠESTAK

17.

MARTINA POSAVEC

18.

MIHAELA ŠIMEG

19.

MARTINA ĐURKOVIĆ

20.

ROMANA MARIA CRVENKOVIĆ

21.

PATRICIJA BOROVIĆ

 

S poštovanjem

                     Odsjek za pravne i kadrovske poslove