OBAVIJEST temeljem natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika (NN 98/18 od 07.11.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

KLASA:132-01/18-01/18

UR.BROJ:2137-15-26-18-44

U Koprivnici, 19.11.2018.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN 98/18 od 07.11.2018.) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka sestrinstva:

1.

Tajana Jambrušić

2.

Siniša Kragulj

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka medicinsko-laboratorijske dijagnostike:

1.

Tanja Šimleša

2.

Petra Posavec

 

 

 

 

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  stručne prvostupnice/ka radne terapije:

1.

Ivona Zadro

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža zdravstveno-laboratorijskog tehničara/ke:

1.

Tiana Novosel

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  8,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  farmaceutskog tehničara/ke:

1.

Aida Ružić-Murić

2.

Martina Jambor

3.

Marija Milanović

4.

Dora Manolić

5.

Karla Balija

6.

Kristina Belak

7.

Patrick Burek

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  9,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža  fizioterapeutskog tehničara/ke:

1.

Mihaela Pavlović

2.

Ljiljana Cenkovčan

3.

Martina Posavec

4.

Valentina Šestak

5.

Paula Senković

6.

Tena Novko

7.

Martina Ledić

8.

Elizabeta Kuštelega

9.

Doris Anić

10.

Kristina Hontić

11.

Maja Gača

12.

Mihaela Šimeg

13.

Monika Mlinarić

14.

Matija Tomić

15.

Andreja Sabolić

16.

Ana Manolić

17.

Luka Barila

18.

Matej Vukoje

19.

Ivona Krčmar

Pozivaju se dana 21.11.2018 . godine (srijeda)  u  9,00 sati u Upravu Bolnice, 1 kat. na  razgovor - intervju sljedeći kandidati za obavljanje pripravničkog staža prvostupnice/ka fizioterapije:

1.

Leon Lipuš

2.

Gabrijela Sabol

3.

Andrea Tudić

4.

Dinko Berić

5.

Filip Mendeš

6.

Ena Šambić

                                                                                 S poštovanjem,

 

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove