PHACO TEČAJ

             U subotu 09.09.2017. održan je u edukacijskom centru OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, 7. interaktivni bazični tečaj fakoemulzifikacije s međunarodnim sudjelovanjem, koncipiran za individualnu edukaciju i rad u malim grupama, na kojem polaznici uče operaciju katarakte (sive očne mrene) ultrazvučnom tehnikom fakoemulzifikacije. 

             Tečaju su prisustvovali mladi specijalizanti i specijalisti oftalmologije iz cijele Hrvatske i BIH. Predavanja i praktični dio tečaja održali su prim.mr.sc.Nikola Sušić dr.med.,  Helena Gerbec,dr.med., i dr.sc.Jasna Pavičić-Astaloš, dr.med.