PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/4

UR.BROJ:2137-15-26-18-484

U Koprivnici,11.4.2018.g.                

                                                             

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

 

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama br. 23/2018 od 07. ožujka 2018.godine,  na Internet stranicama  Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

 

  1. Referent VŠS na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca - 1  izvršitelj/ica

 

                                                                                                  Ravnatelj:

                                                                           Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                                                  reanimatologije i intenzivnog liječenja