PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-19-60

U Koprivnici, 5.3.2019.g.                                                                      

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br.9/2019 od 25.siječnja 2019.godine,  na Internet stranicama  Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

 

Nosač na određeno vrijeme                                     1 izvršitelj/ ica  

 

                                                                                                   Ravnatelj:

                                                                         Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                                             reanimatologije i intenzivnog liječenja    

                                                                               i uži specijalist intenzivne medicine