PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 12/2018 od 07. veljače 2018.godine

OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/18-01/3

UR.BROJ:2137-15-26-18-19

U Koprivnici,02.3.2018.g.                                                                       

  

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

PONIŠTENJE DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama br. 12/2018 od 07. veljače 2018.godine,  na Internet stranicama  Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

 

  1. Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme -1  izvršitelj/ica

 

 

                                                                                                  Ravnatelj:

                                                                          Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                                            reanimatologije i intenzivnog liječenja